Informacja z zebrania sprawozdawczego w jednostce OSP w Kozeninie

Informacja z zebrania sprawozdawczego w jednostce OSP w Kozeninie
12.07.2021

W dniu 10 czerwca 2021 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozeninie. Zebranie otworzył Prezes druh Krzysztof Mikołajczyk. W zebraniu uczestniczyli: Wójt Gminy Sławno, Honorowy Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi Pan Tadeusz Wojciechowski, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sławnie druh Antoni Kotusiewicz, Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Sławnie druh Grzegorz Krakała, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozeninie Pan Rafał Kołodziejczyk, sołtys wsi Kozenin Pani Urszula Ordzińska oraz sołtys wsi Kamilówka Pani Irena Zdulska.

Po przywitaniu gości przystąpiono do  realizacji zaplanowanego porządku obrad. Przedstawiono sprawozdania z działalności jednostki za 2020 rok, przyjęto plan działalności na 2021 rok . Po zrealizowaniu zaplanowanego porządku obrad przystąpiono do głosowania nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej jednogłośnie udzielono absolutorium dla  Zarządu jednostki dla za okres sprawozdawczy. Wybrano zarząd jednostki.

W wyniku jawnego głosowania skład Zarządu jednostki OSP w Kozeninie przedstawia się następująco:

*druh Krzysztof Mikołajczyk– Prezes 

*druh Grzegorz Woźniak – Wiceprezes

*druh Sławomir Antosiak – Wiceprezes - Naczelnik

*druh Marcin Natkański – Z-ca Naczelnika

*druh Wiktor Pietrzyk – Sekretarz

*druh Mateusz Karkocha – Skarbnik

*druh Paweł Kędziora – Gospodarz

Komisja Rewizyjna

*druh Mariusz Kędziora – Przewodniczący

*druh Krzysztof Nawrocki – Sekretarz

*druh Sławomir Świątek - Członek  

 

Ponadto wybrano delegatów na Zjazd Gminny ZOSP RP w Sławnie, którymi zostali:
*druh Krzysztof Mikołajczyk

*druh Mateusz Karkocha

*druh Sławomir Antosiak

oraz przedstawiciela OSP w Kozeninie do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sławnie: druh Krzysztof Mikołajczyk.

Styczeń 2022

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Koronawirus
Ostrzeżenia meteorologiczne
Przerwy w dostawie wody
Programy Unijne
Programy Krajowe
Lokalna grupa działania
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Monografia
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku