Kluby sportowe

Kluby sportowe

Na terenie Gminy Sławno  działają  kluby  sportowe, które przy ścisłej współpracy  z Gminą Sławno realizują   zadania  w zakresie kultury fizycznej i sportu:
1/ Ludowy  Klub Kolarski ? LUKS Sławno?       
2/ Ludowy Klub Sportowy ? Sławno?       
3/ Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy ? OLIMPIJCZYK?       
4/ Uczniowski Klub Sportowy ? Prymusowa Wola ?      
5/ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ? Sławno?      
6/ Uczniowski Klub Sportowy ? KAZIUK?przy Publicznym Gimnazjum  im. Kazimierza
     Wielkiego  w Szadkowicach


1/ Ludowy  Klub Kolarski ? LUKS Sławno?

 Powstał w 2008 roku. Wpisany został do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzonej przez Starostę Opoczyńskiego  pod  Nr 6-21/08. Klub uczestniczy we współzawodnictwie sportowym w zakresie kolarstwa. Prowadzi  sekcje kolarską o specjalnościach: kolarstwo górskie, szosowe, przełajowe i torowe. Klub przeprowadza całoroczne  szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo  w zakresie kolarstwa.
Zawodnicy tego Klubu uprawiając sport wyczynowy osiągają wiele sukcesów  w zawodach na szczeblu  krajowym  i  międzynarodowym -często stają na podium i zdobywają  liczne medale.  Wśród  wychowanków  LKK LUKS ? Sławno? są mistrzowie i wicemistrzowie Polski w kolarstwie.

Prezesem Klubu jest Pan Zbigniew Gierczak.


2/Ludowy Klub Sportowy ? Sławno?     

 Ludowy Klub Sportowy ? Sławno? powstał w 1999 roku. Wpisany został do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzonej przez Starostę Opoczyńskiego  pod Nr  6-16/06. Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych poprzez organizowanie współzawodnictwa sportowego. Cele statutowe klub  realizuje poprzez organizowanie imprez
i festynów  sportowo ? rekreacyjnych propagujących idee czynnego wypoczynku  wśród mieszkańców Gminy Sławno. Klub wielokrotnie  organizował mitingi i turnieje sportowe  dla  dzieci, młodzieży i dorosłych. Prezesem Klubu jest  Pan Doroteusz Bugaj.


3/ Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy ? OLIMPIJCZYK?.

 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy ? OLIMPIJCZYK? powstał 16.01.2007 r. Wpisany został do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzonej przez Starostę Opoczyńskiego  pod nr 5-27/07. Klub zrzesza uczniów, rodziców, nauczycieli i sympatyków z zasięgu działania szkół z terenu gminy Sławno. Głównym celem Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego ?OLIMPIJCZYK? w Sławnie, jest  współzawodnictwo szkół i aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie kultury fizycznej i sportu. Cele te Klub realizuje poprzez organizowanie zawodów i turniejów sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Sławno, wyłanianie najbardziej uzdolnionych sportowo i umożliwianie im startu na wyższych szczeblach rywalizacji. Klub prowadzi swoją działalność z dotacji gminy Sławno i składek członkowskich. Zasięg działania klubu ? to dwa gimnazja i sześć szkół podstawowych. Pod kierunkiem  członków ?MUKS OLIMPIJCZYK ?(wykwalifikowanej kadry nauczycieli wychowania fizycznego) dzieci i młodzież szkolna  osiąga  liczne sukcesy  w zawodach powiatowych, rejonowych  oraz wojewódzkich. Prezesem Klubu jest Pani Wioletta Kosylak.

4/Uczniowski Klub Sportowy ? Prymusowa Wola?

Klub powstał  w 2003 roku. Został wpisany do ewidencji  stowarzyszeń prowadzonej przez Starostę Opoczyńskiego  pod numerem  5-21/03 Klub działa jako stowarzyszenie kultury fizycznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli. Zrzesza uczniów, rodziców  i nauczycieli. Celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży uczęszczającej do Zespołu Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli oraz dążenie do profesjonalnego szkolenia zawodników i zawodniczek przygotowujących się do zawodów sportowych.Zawodnicy  Uczniowskiego Klubu Sportowego ?Prymusowa Wola? uczestniczą w zawodach i rozgrywkach  sportowych   na szczeblu  gminy,  powiatu, regionu i województwa.
 Zgodnie ze statutem  Klub  prowadzi sekcje: piłki  nożnej, piłki siatkowej, piłki koszykowej, lekkoatletyczną. Największe  osiągnięcia  ma  sekcja  lekkoatletyczna. Prezesem Klubu jest Pani Urszula Kowalczyk.


5/ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ? Sławno?.

 Powstał w 2001 roku. Został wpisany do ewidencji  stowarzyszeń prowadzonej przez Starostę Opoczyńskiego  pod numerem 5-20/02. Wychowankowie Ludowego Uczniowskiego Klubu   Sportowego ? Sławno? kontynuują program szkolenia w zakresie kolarstwa w LKK ? LUKS  Sławno?.


6/Uczniowski Klub Sportowy ? KAZIUK? przy Publicznym Gimnazjum  im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach 
Jest  to najmłodszy klub sportowy działający  w Gminie Sławno. Powstał w  lipcu 2010 roku. Został wpisany do ewidencji  stowarzyszeń prowadzonej przez Starostę Opoczyńskiego  pod numerem 5-32/10. Klub działa przy Publicznym Gimnazjum  im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach. Prowadzi sekcje: piłki siatkowej, tenisa stołowego, piłki nożnej  i piłki ręcznej. Zawodnicy uczestniczą  w  rozgrywkach  sportowych  na szczeblu gminnym i powiatowym. Klub uczestniczy w organizacji  turniejów i mitingów sportowych dla mieszkańców gminy. Prezesem Klubu jest Pani  Justyna Cichańska.

July 2024

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Koronawirus
Ostrzeżenia meteorologiczne
Przerwy w dostawie wody
Programy Unijne
Programy Krajowe
Lokalna grupa działania
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Monografia
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku