INFORMACJA DLA SOŁTYSÓW

INFORMACJA DLA SOŁTYSÓW
15.03.2022

 Urząd Marszałkowski Woj. Łódzkiego ogłosił 2 konkursy dla sołectw:

1 INFRASTRUKTURA SOŁECKA NA PLUS

Dofinansowaniem objęte mogą być zadania inwestycyjne w zakresie: a) poprawy infrastruktury zwiększającej bezpieczeństwo mieszkańców; b) wsparcia infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, która wykorzystuje walory krajobrazowe, kulturowe i środowiskowe danego regionu; c) wsparcia zadań zapobiegających wykluczeniu komunikacyjnemu regionu poprzez budowę infrastruktury towarzyszącej; d) nadania nowej jakości miejscom użyteczności publicznej istotnym z punktu widzenia rozwoju sołectwa i gminy. Projekt musi dotyczyć zadań własnych gminy obejmujących sprawy: a) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami b) zieleni gminnej i zadrzewień c) budowy i modernizacji gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Termin realizacji inwestycji do 31.12.2022 r. Dotacja do 100% wydatków kwalifikowanych max. 100 000,00 zł. Nabór do 31 marca 2022 r . Alokacja konkursu wynosi 2 mln. zł. Więcej informacji na stronie: https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/infrastruktura-so%C5%82ecka-na- plus

2. SOŁECTWO NA PLUS

Proponowane przedsięwzięcia muszą wpisywać się w realizację niżej wymienionych wyzwań rozwojowych określonych w Strategii Województwa Łódzkiego: 1) stymulowanie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, 2) efektywne wykorzystanie potencjałów obszarów wiejskich dla rozwoju rolnictwa, 3) kształtowanie i poprawa ładu przestrzennego oraz intensyfikacja procesów rewitalizacji, 4) tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego i poczucia tożsamości regionalnej wzmacniającego integrację wewnętrzną województwa. Termin realizacji zadania od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 30 listopada 2022 r. Dotacja do 100% wydatków kwalifikowanych max. 12 000,00 zł. Nabór do 31 marca 2022 r. Alokacja konkursu wynosi 6 mln. zł. Więcej informacji na stronie: https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/solectwo-na-plus-2022

W obydwu konkursach aplikować o środki mogą sołtysi poszczególnych sołectw. Można złożyć po jednym wniosku w każdym naborze.

Sierpień 2022

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Koronawirus
Ostrzeżenia meteorologiczne
Przerwy w dostawie wody
Programy Unijne
Programy Krajowe
Lokalna grupa działania
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Monografia
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku