INFORMACJA O WYNIKU PIĄTEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚC

INFORMACJA O WYNIKU PIĄTEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚC
20.05.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj.: Dz.U. z 2021r. poz.2213) Wójt Gminy Sławno podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Kamień.

  1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

W dniu 09 maja 2024r. w Urzędzie Gminy w Sławnie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego nr 31, 26-332 Sławno (sala konferencyjna na I piętrze) został przeprowadzony piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

  1. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej.

Lp

Nr działki

Powierzchnia

ha

KW

1

968

0,1128

PT1O/00011409/2

2

971

0,1025

PT1O/00011409/2

3

973

0,1007

PT1O/00011409/2

4

975

0,1000

PT1O/00011409/2

  1. Liczba osób dopuszczonych lub niedopuszczonych do uczestniczenia
    w przetargu:

Liczba osób, które wpłaciły wadium oraz zostały dopuszczone do przetargu

 

Nr działki

Imię, nazwisko

Kwota wniesionego wadium

Data wniesionego wadium

968

Piotr Jabłoński

 

4507,00

(słownie: cztery tysiące pięćset siedem złotych 00/100)

 

22.04.2024rr

971

Klaudia Jabłońska

 

4313,00

(słownie: cztery tysiące trzysta trzynaście złotych 00/100)

 

22.04.2024r

Przemysław Dębiński

 

4313,00

(słownie: cztery tysiące trzysta trzynaście złotych 00/100)

 

02.05.2024r

973

 

 

 

 

Sylwia Jabłońska

 

4238,00zł

(słownie: cztery tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych 00/100)

 

19.04.2024

Krzysztof Krawczyk

 

4238,00zł

(słownie: cztery tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych 00/100)

 

24.04.2024r

975

 

 

 

 

 

Łukasz Stępień

 

4208,00zł

(słownie: cztery tysiące dwieście osiem złotych 00/100)

25.04.2024

Krzysztof Krawczyk

 

 

4208,00zł

(słownie: cztery tysiące dwieście osiem złotych 00/100)

24.04.2024r

 

Liczba niedopuszczonych do przetargu – brak.

  1. Cena wywoławcza oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu:

 

Lp

Nr działki

Powierzchnia

ha

Cena wywoławcza

Cena osiągnięta
w przetargu

1

968

0,1128

45067,00 netto

45518,00zł netto

55987,14zł brutto

2

971

0,1025

43129,00 netto

45289,00zł netto

55705,47zł brutto

3

973

0,1007

42373,00 netto

54669,00zł netto

67242,87zł brutto

4

975

0,1000

42075,00 netto

48811,00zł netto

             60037,53zł brutto

 

  1. 5.     Imię i nazwisko albo nazwa firmy osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.

 

Nr działki, powierzchnia

Imię, nazwisko nabywcy

968 o powierzchni 0,1128ha

Piotr Jabłoński

 

971 o powierzchni 0,1025ha

Klaudia Jabłońska

 

973 o powierzchni 0,1007ha

Krzysztof Krawczyk

 

975 o powierzchni 0,1000ha

Krzysztof Krawczyk

 

 

 

 

Wadium nabywców zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom przetargu wadium podlega zwrotowi na podstawie §4 ust.7 pkt.4) Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2014r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

 

Niniejszą informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni od dnia 20 maja 2024r do 27 maj 2024r., oraz na stronie internetowej: www.ugslawno.pl i www.bip.ugslawno.pl.

 

 

 

                                                                                              

 

                                                                                

Lipiec 2024

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Koronawirus
Ostrzeżenia meteorologiczne
Przerwy w dostawie wody
Programy Unijne
Programy Krajowe
Lokalna grupa działania
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Monografia
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku