ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE W JEDNOSTCE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SŁAWNIE

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE W JEDNOSTCE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SŁAWNIE
25.06.2021

W dniu 25 czerwca 2021 r. odbyło się kolejne zebranie sprawozdawcze w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławnie. Zebranie otworzył Prezes, druh Sławomir Sztaba. Przywitał zaproszonych gości: m. in. członka honorowego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi Pana Tadeusza Wojciechowskiego, Komendanta Gminnego ZOSP RP w Sławnie druha Grzegorza Krakałę, przedstawiciela Komendy Powiatowej PSP w Opocznie mł. kap. Marcina Filipczaka, Radnego Rady Gminy Sławno Pana Daniela Mazura, Panią Marzenę Sztaba – Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich, Sołtysa wsi Sławno Panią Małgorzatę Filipczak.

Po przywitaniu gości przystąpiono do realizacji zaplanowanego porządku obrad. Przedstawiono sprawozdania z działalności jednostki za 2020 rok, przyjęto plan działalności na 2021 rok. Po zrealizowaniu zaplanowanego porządku obrad przystąpiono do głosowania nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu. Druhowie jednogłośnie udzielili poparcia dla Zarządu jednostki.

W wyniku jawnego głosowania skład Zarządu jednostki OSP w Sławnie przedstawia się następująco:

druh Sławomir Sztaba – Prezes

druh Marian Krzysztofik – Wiceprezes

druh Marek Filipczak – Wiceprezes - Naczelnik

druh Marcin Filipczak – Zastępca Naczelnika

druh Paweł Filipczak – Skarbnik

druh Maciej Trętkiewicz – Sekretarz

druh Krzysztof Kołodziejski – Gospodarz

druh Piotr Karasiński – Kronikarz

druh Wojciech Kołodziejski – Członek

Komisja Rewizyjna

druh Bartłomiej Kołodziejski – Przewodniczący

druh Sławomir Górski – Wiceprzewodniczący

druh Krzysztof Kędziora – Sekretarz

Ponadto wybrano delegatów na Zjazd Gminny ZOSP RP w Sławnie, którymi zostali:

Druh Tadeusz Wojciechowski, druh Sławomir Sztaba, druh Marek Filipczak, druh Wojciech Kołodziejski, oraz przedstawiciela OSP w Sławnie do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Sławnie: druha Tadeusz Wojciechowskiego.

Sierpień 2022

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Koronawirus
Ostrzeżenia meteorologiczne
Przerwy w dostawie wody
Programy Unijne
Programy Krajowe
Lokalna grupa działania
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Monografia
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku