Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze Straże Pożarne należą do najstarszych, a jednocześnie najbardziej zasłużonych dla społeczeństwa organizacji w Polsce.  Będąc często jedyną organizacją w mieście, miasteczku czy wsi, integrowały lokalną społeczność w zakresie działalności politycznej, społecznej, kulturalno-oświatowej oraz gospodarczej.
       
Rozwój typowych organizacji strażackich na ziemiach polskich przypada na lata sześćdziesiąte XIX wieku, kiedy uzmysłowiono sobie, że do skutecznego gaszenia ognia potrzebna jest specjalna formacja, odpowiednio wyszkolona i wyposażona w specjalne narzędzia. Pod zaborami ludność polska miała ograniczone możliwości organizowania się. Zaborca administracyjnie ograniczał społeczną aktywność Polaków, widząc w niej zagrożenie swoich interesów. Stosunkowo największą autonomią cieszył się zabór austriacki, i to właśnie tam najwcześniej rozwinął się polski ruch strażacki.
       W ?Królestwie Polskim?, do którego należała administracyjnie gmina Sławno pierwsze organizacje strażackie zaczęły powstawać w II połowie XIX wieku. Pierwsza straż została założona w Kaliszu w roku 1864. Z początkiem XX wieku zaznaczył się rozwój ruchu strażackiego w Królestwie. Zakładano nowe straże, zaczęło się ukazywać pismo ?Strażak? oraz ?Przegląd Pożarniczy?.
       W gminie Sławno tradycje Ochotniczych Straży Pożarnych sięgają czasów dwudziestolecia międzywojennego. Wówczas to, na fali powszechnego entuzjazmu społeczeństwa żywo zaczął się rozwijać ruch strażacki w gminie.
      Pierwsza straż powstała w miejscowości Sławno w roku 1918. Jej założycielami byli mieszkańcy, w liczbie 24 osób, przy poparciu właściciela majątku w Sławnie Pana Bronisława Gąsiorowskiego. Od chwili założenia weszła w skład Związku Floriańskiego, a od września 1921 roku Głównego Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie, w 1928 roku założono Ochotnicze Straże Pożarne w miejscowościach: Kamień i Unewel, w 1931 roku powstała OSP w Prymusowej Woli, w 1932 OSP w Kunicach i OSP w Olszowcu. W latach pięćdziesiątych mieszkańcy Szadkowic powołali do życia swoją OSP. Do najmłodszych  Ochotniczych  Straży Pożarnych należą Zachorzów - Kolonia  powołana do życia w 2003 r. i OSP Kozenin, która powstała w 2010 roku.
      Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Są one swoistymi szkołami wychowania patriotycznego i obywatelskiego. Przez to, iż bezinteresownie niosą pomoc poszkodowanym podczas pożarów i innych klęsk cieszą się dużym uznaniem społecznym. Organizacje strażackie poza zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego wykonują różne prace na rzecz społeczeństwa poprzez swój udział w różnych organizacjach społecznych i samorządowych.. Biorą udział w uroczystościach państwowych, kościelnych oraz wielu innych.
        Obecnie na terenie gminy działa 9 jednostek OSP, w tym 8 typu ?S? i 1 typu ?M?.
Trzy jednostki włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego są to :
OSP  Prymusowa Wola,
OSP  Kamień
OSP Sławno.
      Są one dysponowane do realizacji zadań ratownictwa pożarowego, technicznego przeciwpowodziowego nie tylko na terenie macierzystej gminy. W zależności od potrzeb mogą być wezwane do udziału w akcjach na terenie sąsiednich gmin, powiatu, województwa. Wszystkie jednostki wchodzą w skład Związku OSP RP. Ochotnicza Straż Pożarna liczy 301 członków czynnych, 25 wspierających oraz 34 honorowych, posiada 7 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które liczą 79 członków, 32 dziewczyny i 47 chłopców, 1 Kobiecą Drużynę Pożarniczą liczącą 10 kobiet. Straże w gminie Sławno dysponują 17 samochodami pożarniczymi. Jednostki OSP są dobrze wyposażone w sprzęt ratowniczy, dzięki czemu mogą podejmować skuteczne akcje ratownicze. 

NASZ PATRON

patron

Święty Florian zwykle jest przedstawiany jako młodzieniec gaszący płomienie. Według żywotu z VIII w. Florian był dowódcą wojsk rzymskich, stacjonujących w Mantem, w pobliżu Krems. Podczas prześladowania chrześcijan przez Dioklecjana został aresztowany wraz z 40 żołnierzami i przymuszony do złożenia ofiary bogom. Wobec stanowczej odmowy wychłostano go i poddano torturom. Przywieziono go do obozu rzymskiego w Lorch koło Wiednia. Namiestnik prowincji, Akwilin, starał się oficera rzymskiego wszelkimi środkami zmusić dom odstępstwa od wiary. Kiedy jednak te zawiodły, kazał go biczować, potem szarpać jego ciało żelaznymi hakami, wreszcie uwiązano kamień u jego szyi i zatopiono go w rzece Enns. Miało się to stać 4 maja 304 roku n.e. Kult św. Floriana rozwinął się w Bawarii i Austrii. Nawiązali do niego mnisi z Passawy, gdy na przełomie VIII i IX stulecia założyli w pobliżu klasztor, znany później jako opactwo Sankt Florian. W roku 1184 na prośbę Kazimierza Sprawiedliwego, syna Bolesława Krzywoustego, biskup Idzi z Modeny przywiózł relikwie św. Floriana do Krakowa. Ku ich czci wystawiono w dzielnicy miasta, zwanej Kleparz, okazałą świątynię. Kiedy w 1528 roku pożar strawił tę część Krakowa, ocalała jedynie ta świątynia. Odtąd zaczęto św. Floriana czcić w całej Polsce jako patrona podczas klęsk pożaru, powodzi i sztormów. Jego relikwie znajdują się także w archidiecezji katowickiej ? w kościele pod jego wezwaniem w Chorzowie.W ikonografii przedstawiany jest najczęściej jako gaszący pożar oficer rzymski z naczyniem z wodą do gaszenia ognia, lub wprost gaszącego pożar. Jego atrybutami są: kamień młyński u szyi, kolczuga, krzyż, czerwony i biały krzyż, miecz, palma męczeństwa, płonący dom, orzeł, tarcza, zbroja.
Wspomnienie św. Floriana jak i święto strażaków przypada 4 maja

 

MODLITWA

Św. Florianie broń nas i strzeż od ognia nieszczęsnego i piekielnego, rozpal ogień miłości i dobroci przez Chrystusa Pana Naszego. Amen. Wszechmogący, wieczny Boże, za wstawiennictwem świętego Floriana, męczennika, daj nam stłumić płomienie naszych namiętności i zachowaj nas od pożarów. 
 

Zarząd Oddziału Gminnego  ZOSP RP w Sławnie:
 
Grzegorz Krakała   
Prezes 
- kpt. Grzegorz Krakała  
 Wiceprezes,  Honorowy Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
- dh Tadeusz Wojciechowski 
 
 
     
   Jarosław Krawczyk  
Wiceprezes
- dh Krzysztof Wiktorowicz 
 Komendant Gminny
- dh Jarosław Krawczyk 
     
   
Sekretarz 
- dh Andrzej Dziubałtowski 
 Skarbnik 
- dh Arkadiusz Knap 
     

 

Członek:    dh Dariusz Sędkowski
Członek:    dh Rafał Stępień
Członek:    dh Mariusz Plichta
Członek:    dh Jarosław Pasik
Członek:    dh Krzysztof Mikołajczyk


Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: dh Mateusz Karkocha
Wiceprzewodniczący: dh Łukasz Filipczak
Sekretarz: dh Wojciech Kołodziejski

 
 
 

Prezes Honorowy
ZOSP RP w Sławnie
dh Antoni Zbigniew Kotusiewicz

Prezes Honorowy
ZOSP RP w Sławnie
dh Jan Melka

Komendant Honorowy
ZOSP RP w Sławnie
dh Stanisław Wiktorowicz

1. Jednostka Ochotniczej Straży pożarnej w Kamieniu otrzymała w 2023 roku dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 15.677 zł (słownie: szesnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych) w ramach programu priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych" na zakup sprzętu i wyposażenia jednostek OSP.

2. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Prymusowej Woli otrzymała w 2023 roku dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 14.850 zł (słownie: czternaście  tysięcy osiemset pięćdziesiąt  złotych) w ramach programu priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych" na zakup sprzętu i wyposażenia jednostek OSP.

  

Lipiec 2024

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Koronawirus
Ostrzeżenia meteorologiczne
Przerwy w dostawie wody
Programy Unijne
Programy Krajowe
Lokalna grupa działania
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Monografia
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku